Parlementaire tussenkomsten

AA
Top EU/Rusland

Staes (Verts/ALE), namens de fractie.— Voorzitter, eerst ook mijn gelukwensen aan mevrouw de Commissaris. Het is haar eerste debat hier en ik hoop op een goede samenwerking. Mevrouw de Commissaris, ik heb goed naar u geluisterd. U hebt gezegd: we hebben de Russen aangeboden te helpen bij de wederopbouw van het land zodra de veiligheid gegarandeerd wordt.

Mevrouw de Commissaris, dat is het paard achter de wagen spannen. Dat is niet de juiste manier van werken. We weten toch allemaal dat er geen vrede is in Tsjetsjenië, dat er een opgelegd vredesproces plaatsvindt dat geen draagvlak heeft en dat de mensenrechten er dagelijks worden geschonden. We weten allemaal dat de toestand in Rusland bijzonder ernstig is. Dat weet ik uit het meest recente boek van Anna Politkovskaya, een onafhankelijke journaliste, die haar nieuwe boek Putin's Russia beschrijft hoe in Rusland de mensenrechten dagelijks worden geschonden, hoe de greep van het centrale gezag op de pers dagelijks wordt versterkt en hoe de macht van de KGB/FSB toeneemt. We zien allemaal dat de toestand ernstig is en dat er in Tsjetsjenië een echt vredesproces op gang gebracht moet worden. Daar heeft de Europese Unie een rol in te spelen. We zijn inderdaad de naaste buren en we kunnen daar een rol spelen. Niet door daar huizen te gaan bouwen, maar door een echte vredesconferentie te laten plaatsvinden. Daarom bevreemdt het mij dat de Russen zelfs niets willen weten van gesprekken tussen gewone burgers, tussen vertegenwoordigers van de soldatenmoeders die bezorgd zijn om het lot van hun kinderen, die bezorgd zijn om vrede en om de naleving van mensenrechten en die willen gaan praten met vertegenwoordigers van de regering-Mashkadov en de heer Sakajev. Dat de Russen zelfs regeringen, de Belgische regering met name, onder druk zetten om de heer Sakajev de toegang tot dit land en tot dit Parlement te ontzeggen.

Dat is onaanvaardbaar. Dat is iets wat wij als parlementsleden niet kunnen aanvaarden en waartegen we moeten protesteren. Als een belangrijke fractie in dit Parlement gesprekken wil laten plaatsvinden tussen soldatenmoeders en de heer Sakajev, dan moet dit onder de parlementaire onschendbaarheid kunnen, anders is België het niet waard de zetel van het Europees Parlement hier in Brussel te houden.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?