Parlementaire tussenkomsten

AA
Top EU/Rusland van 28 mei 2002 (1)

Meneer de Miguel, nu bent u toch iets te gemakkelijk bezig. Ik kan uw handelwijze echt niet accepteren. Er is inderdaad op 10 april een debat geweest over Tsjetsjenië. De Raad heeft daar inderdaad een verklaring afgelegd. Ik heb deelgenomen aan dat debat, laat dat duidelijk wezen. Maar sinds 10 april zijn er verschillende vergaderingen geweest op ministerieel niveau. Er is een Samenwerkingsraad geweest in Luxemburg op 16 april, als ik het goed heb. Er is een Raad Justitie en Binnenlandse Zaken geweest. Mijnheer Kasjanov, de eerste minister is in Brussel geweest. Hij heeft verschillende hoogwaardigheidsbekleders en onze eigen Voorzitter van het Parlement ontmoet. Hij heeft de heer Verhofstadt ontmoet, hij heeft de heer Maystadt ontmoet, hij heeft de heer Prodi ontmoet. En al mijn informatiebronnen zeggen dat de Raad eigenlijk geen rekening houdt met het standpunt van het Parlement, dat jullie er niets aan doen om het probleem Tsjetsjenië echt op de politieke agenda te plaatsen. Als u nu echt denkt dat u de compromisresolutie die vandaag voorligt, niet moet lezen en dat u niet moet luisteren naar de ultieme vraag van het Parlement - die hopelijk morgen zal worden gehonoreerd - namelijk om het punt Tsjetsjenië apart op de agenda te plaatsen, dan denk ik, mijnheer de Raadsvoorzitter, dat u op dit ogenblik héél, héél, héél slecht bezig bent.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?