Parlementaire tussenkomsten

AA
Toekomstperspectieven & statuut van Kosova

Staes (Verts/ALE). - Recente contacten met politieke leiders van Kosova maakten me duidelijk dat de jonge Kosovaarse instellingen af te rekenen hebben met enorme handicaps om een reëel en doeltreffend beleid te voeren en dit vooral op sociaal-economisch vlak. Ik moet geen beschrijving geven van de penibele economische situatie van Kosova, want die is algemeen gekend. Kosova moet dringend een gedurfd beleid kunnen voeren om investeringen aan te trekken. Groot probleem hierbij is dat de Kosovaarse overheid door het vigerende statuut belemmerd wordt om een dergelijke politiek te voeren. Kosova is nu o.a. niet in de mogelijkheid om internationale handelsovereenkomsten af te sluiten of leningen aan te gaan bij internationale financiële instellingen. Kosova heeft nood aan een duidelijk autonoom statuut. Ik zou dan ook graag vernemen welke toekomstperspectieven de Commissie aan de Kosovaren terzake te bieden heeft. Concreet gesteld: mogen de Kosovaarse instellingen rekenen op een zeer ruime autonomie in de toekomst?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?