Parlementaire tussenkomsten

AA
Toegang tot de markt voor havendiensten

Bart Staes heeft net een tussenkomst van VB-voorzitter Vanhecke gehoord. Hij is het bepaald niet eens met diens visie:

"Staes (Verts/ALE). - Voorzitter, het is niet voor een motie van orde, het is voor een persoonlijk feit. Wat wij daarjuist hebben meegemaakt met de heer Vanhecke is een persoonlijk affront, niet alleen een persoonlijk affront voor mij, maar een affront voor alle Vlaamse parlementsleden die in dialoog met de havenbesturen en de vakbonden maandenlang hebben gewerkt om van deze richtlijn nog iets goeds te maken. Mijnheer Vanhecke komt hier nu de grote trom slaan. Hij heeft persoonlijk geen enkel initiatief genomen, heeft zich in eerste lezing zelfs onthouden op de zelfafhandeling en hij komt hier nu proberen eventjes succes te scoren. Dit is onaanvaardbaar, het is onaanvaardbaar voor alle collega's die hard gewerkt hebben, Miet Smet, Dirk Sterckx, Nelly Maes, Kathleen Van Brempt, Jan Dhaene en mezelf. Ik verzet mij daartegen."

De volledige debatten over de havenrichtlijn in de moedertaal van de sprekers is beschikbaar op de EP-site.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?