Parlementaire tussenkomsten

AA
Stemverklaring vissersboten voor Zuidoost-Azië

Voorzitter, de Groene Fractie deelt de bezorgdheid van iedereen om ervoor te zorgen dat de leefbaarheid van de vissersgemeenschappen in de door de tsunami getroffen gebieden gewaarborgd en versterkt wordt maar, collega's, de verordening die voorligt is een slecht idee, een slecht voorstel.

Wij hebben de adviezen gehoord van het WWF, wij hebben de adviezen gehoord van lokale NGO's en ik heb de FAO ook gevraagd om een advies. Wat blijkt, de boten die we naar ginder willen versassen, passen als een tang op een varken. Er is een verschil in structuur, er is een andere manier van vissen en onaangepaste hulp kan contraproductief werken. Er zullen bovendien problemen ontstaan inzake het operationeel houden van de boten die we willen sturen. Daarbovenop komt dat de FAO mij bevestigde dat de meeste visgebieden in die streek overbevist zijn en dat we rekening moeten houden met de beperkte biologische capaciteiten ter plekke.

Aangepaste vistechnieken zijn absolute noodzaak. Komt daar nog bovenop, beste collega's, dat de FAO ook benadrukt dat er geen vraag is van de getroffen landen om oude of nieuwe boten te importeren. De regeringen van Indonesie en Sri Lanka hebben zelfs verklaard aan de FAO dat deze actie ongewenst is.

De overheden en de vissersbevolking zouden veel liever steun krijgen om zelf boten te bouwen, aangepast aan de lokale tradities en vismethodes. De FAO bevestigt dat er voldoende lokale technische capaciteit bestaat om deze boten ook plaatselijk te bouwen.

Kortom, dit is ongewenste en ongeschikte steun. De Commissie heeft zelfs verklaard dat ze maar 3 van de 21 door ons goedgekeurde amendementen zal overnemen. Daarom collega's, daarom Voorzitter, heeft mijn groep dan ook in grote meerderheid tegen dit voorstel voor een verordening gestemd.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?