Parlementaire tussenkomsten

AA
Stemverklaring hormonengebruik

"De voorbije 15 jaar zetten vleeskeurders in België, en dat zijn geen technici maar gediplomeerde dierenartsen, al hun energie, al hun kracht, al hun creativiteit in om het illegale gebruik van hormonen in de veeteelt te bestrijden.

Dat gebeurt in moeilijke omstandigheden waarbij ze moeten weerstaan aan pogingen tot omkoping, waarbij ze fysiek geïntimideerd worden, waarbij sommigen ook getroffen worden in de privé-sfeer omdat er aanslagen werden gepleegd op hun eigendommen en zelfs op hun leven en dat van hun familieleden. Dierenarts-keurder Karel Van Noppen werd daarbij zelfs op 20 februari 1995 vermoord. De moordenaars en opdrachtgevers werden gelukkig vorig jaar hiervoor veroordeeld. Ze zitten nu achter slot en grendel.

Dat zijn dus de moeilijke omstandigheden waaronder deze moedige ambtenaren het Europese totaalverbod op het gebruik van hormonen doen handhaven. De keurders werden in hun noeste arbeid soms ook gehinderd door ondoordachte uitspraken van bepaalde wetenschapsmensen die hardop kwamen vertellen dat het gebruik van die geslachtshormonen totaal onschadelijk was voor de volksgezondheid. Wie het verslag-Olsson erop naleest weet dat dit nonsens is. Ik beschouw de goedkeuring van het verslag-Olsson dan ook als een EERBETOON aan alle vleeskeurders in Europa die degelijk werk leveren en een AANSPORING tot blijvende waakzaamheid."

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?