Parlementaire tussenkomsten

AA
Stemverklaring bij de installatie van de Commissie 2010
Ik stemde ‘NEE’ op de vraag of we Barroso II geschikt achten als motor, initiator en bezieler van het Europese project. Barroso is niet de krachtdadige leider die we nodig hebben. Hij liet vijf uiterst cruciale jaren voorbijgaan. Jaren waarin de EU een minder neoliberaal en meer sociaal beleid had kunnen voeren. Jaren waarin Europa KMO's had kunnen stimuleren. Jaren waarin hij de kwaliteit van Europese, onafhankelijke media had kunnen helpen ondersteunen en Europese besluitvorming had kunnen helpen democratiseren om zo miljoenen burgers weer meer vertrouwen in het Europese samenwerkingsproject te geven. Dat gebeurde allemaal niet.

Door de blinde focus op liberalisering, hoge beurskoersen en macro-economische groei, bleef het sociaal en duurzame gezicht van de EU gesluierd. De wereld wordt geteisterd door drie crises: een financieel-economische, een sociale en een ecologische. Een gebrek aan collectief antwoord voedt publiek cynisme en politiek nihilisme. Barroso’s zwakke en vage beleidsplan geeft weinig hoop op verandering. Hij accepteerde dat lidstaten soms ronduit incapabele kandidaten naar voren schoven en hij splitste de portefeuilles van sommige commissarissen op, waardoor er onduidelijkheid bestaat over wie nu echt verantwoordelijk is voor cruciale beleidsterreinen. Barroso mist visie en politieke durf, hetgeen Europa niet ten goede komt. Daarom dit NEEN.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?