Parlementaire tussenkomsten

AA
Statuut Kosovo

"Voorzitter, mijnheer de minister, ik denk dat het de facto verlenen van onafhankelijkheid aan Kosovo de komende maanden een van de grootste uitdagingen wordt van de internationale gemeenschap. De Europese Unie zal daar een belangrijke rol moeten spelen. U hebt het zelf gehad over de internationale civiele missie, u hebt zelf gepraat over de civiele tak van het Europese defensie- en veiligheidsbeleid. Ik hoor daar cijfers van 71 ambtenaren met betrekking tot de internationale civiele missie en een duizendtal ambtenaren vanwege de Europese Unie inzake het Europees defensie- en veiligheidsbeleid. Kan u daar cijfers op plakken in termen van begroting? En heeft de Raad al enige regelingen getroffen om daar een eventuele begrotingswijziging voor te bereiden?"

(...)

Voorzitter, mijnheer de minister, u hebt tot tweemaal toe gezegd dat er binnen de Raad geen meerderheid bestaat om tot die regeling te komen. Kan u voldoende transparantie aan de dag leggen om te zeggen welke lidstaten wel bereid zijn tot een dergelijke regeling en welke lidstaten daar niet toe bereid zijn? Ik denk dat zou kunnen zorgen voor een behoorlijke democratische druk op de lidstaten die niet bereid zijn daartoe over te gaan en niet wensen verantwoording af te leggen voor de middelen die ze besteden.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?