Parlementaire tussenkomsten

AA
Staatssteun nucleaire centrales

Op 22 september 2004 kondigde de Commissie aan goedkeuring te geven aan de bijdrage van de regering van Groot-Brittannië bij de herstructurering van het energiebedrijf British Energy ten bedrage van 6 miljard euro. Op 1 december 2004 kondigde de Commissie aan dat zij een onderzoek instelt om na te gaan of de oprichting van de Nuclear Decommissioning Authority niet in strijd is met het Verdrag. De NDA zal de verantwoordelijkheid krijgen over de Sellafield Mox Plant en de Magnox kernenergiebedrijven en zal BNFL ontheffen van zijn 'de vervuiler betaalt'-verplichting, wat kan worden beschouwd als de toekenning van staatssteun.

Kan de Commissie mededelen om welk bedrag het mogelijk gaat in het tweede geval en of zij de mening deelt dat staatssteun eigenlijk geïnternaliseerd zou moeten worden in de kostprijs van nucleaire energie, eerder dan verhaald te worden op de belastingbetaler?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?