Parlementaire tussenkomsten

AA
Sociale diensten van algemeen belang - stemverklaring

Sociale diensten van algemeen belang zijn essentiële sociale en economische pijlers van onze samenlevingen en bieden een noodzakelijk tegengewicht tegen een al te enge economische invulling van de interne markt. Ze zijn de uitdrukking van een sociaal Europa omdat ze de sociale samenhang bevorderen en sociale inclusie garanderen.

Voor alle duidelijkheid, sociale diensten zijn er niet alleen voor de meest behoeftigen maar voor alle EU-burgers. Doordat een duidelijk wettelijk kader ontbreekt krijgt het Hof van Justitie alle ruimte om via rechtspraak invulling te geven aan deze diensten van algemeen belang. Een kwalijke evolutie. Europa wil momenteel geen wetgeving, terwijl naar middelen moet worden gezocht om deze diensten toereikend te kunnen financieren en naar garanties voor de werkgelegenheid die deze diensten genereren.

Het rapport Proinsias De Rossa klaagt deze elementen terecht aan en daarom steunde ik het. Toch zet het een deur open voor privaat-publieke parnterschappen en privatisering van deze diensten. Ten onrechte, want de liberalisering van de telecom, post, trein, enz. heeft niet geleid tot een betere dienstverlening tegen een betaalbare prijs. Integendeel. Daarom steunde ik ten volle de alternatieve resolutie van de groenen, die oproept tot een aparte wetgeving voor deze sociale diensten en daarmee een echt sociaal Europa vooropstelt.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?