Parlementaire tussenkomsten

AA
Sociaal ondernemerschap - stemverklaring
Europa is in crisis. Er zijn steeds meer werklozen, meer ouderen, meer zorgbehoevenden, er is meer armoede en meer dan ooit is er behoefte aan een groenere economie die zorg draagt voor de planeet en haar bevolking. Om aan deze uitdagingen het hoofd te bieden stelt het Europees Parlement voor om de nodige investeringen en experimentele projecten in sociaal ondernemerschap te ondersteunen. De door de Commissie voorgestelde sleutelmaatregelen kunnen daarvoor een nuttige basis zijn, bv. een cartografie van het sociaal ondernemerschap in Europa, de oprichting van een certificeringsdatabank of omvangrijke informatieplatformen inzake het wederzijds leren. Evengoed zou de ontwikkeling van een soort kwaliteitsstempel voor sociale ondernemingen zeer bevorderlijk kunnen zijn voor de verdere ontwikkeling ervan. Sociale ondernemingen hebben immers algemeen nut, maatschappelijk nut, sociale en milieu-effecten. Ze kennen versterkte winstbeperking of modellen van medezeggenschap voor medewerkers, evenals principes van openheid en transparantie. Het rapport pleit terecht voor geordende mededinging (geen concurrentie in prijs of kwaliteit tussen dichtbevolkte gebieden en het platteland), voor een sociaal bankwezen en voor sociale franchisemodellen. Sociale ondernemingen verdienen onze steun, het zijn sleutelspelers binnen de sociale economie en de sociale innovatie.
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?