Parlementaire tussenkomsten

AA
Smokkel sigaretten

Is de Raad, gelet op het feit dat het Europees Parlement een van de pijlers van de begrotingsautoriteit is, van mening dat, vooraleer een definitieve beslissing genomen wordt over de verdeling en besteding van de 1,2 miljard dollar aan fondsen voortvloeiende uit de overeenkomst tussen de Europese Commissie en Philip Morris m.b.t. de strijd tegen de sigarettensmokkel, een consultatieronde tussen Raad en Parlement moet worden geïnitieerd?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?