Parlementaire tussenkomsten

AA
Situatie in Oezbekistan

Voorzitter, collega's, mijnheer de minister, mijnheer de commissaris.

De mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch noemt in een rapport het bloedige optreden van het Oezbeekse leger en politie tegen opstandelingen en betogers op 13 mei een massaslachting. De organisatie heeft 50 getuigen geïnterviewd en alle getuigenissen zijn eensluidend. De omvang van de schietpartij was zo groot en het karakter ervan zo willekeurig en onevenredig dat het best kan worden gesproken van een moordpartij.

Ik ben het volledig eens met de opmerkingen van zowel de Raad als de Commissie en zeer zeker met de woorden van de heer Borg, als die stelt dat wij niet kunnen verdergaan alsof er niets gebeurd is, wij kunnen niet doen alsof er business as usual gedaan kan worden. Wij moeten als Europese Unie een streng signaal geven tegenover dit dictatoriaal, dit zeer autoritaire bewind en ik ben het dus eens met alle opmerkingen van collega's die aandringen op meer politieke druk, op het bespoedigen van de hervormingen, op het stopzetten van hulp via de regering of via het parlement en alleen nog hulp te verlenen via NGO's; dat internationale onderzoek moet er echt komen, anders kunnen we de samenwerkings- en partnerschapsovereenkomst die we met Oezbekistan hebben gesloten, niet zomaar voortzetten.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?