Parlementaire tussenkomsten

AA
Situatie in Nepal

Staes (Verts/ALE). - Voorzitter, collega's, mijnheer de commissaris, de hele wereld weet dat de mensenrechten in Nepal geschonden worden. De voorliggende resolutie veroordeelt terecht alle gewelddaden. Die van de veiligheidstroepen maar ook die van de maoïstische rebellen. Zij dringt terecht aan op bemiddeling, op politiek overleg. Ze vraagt terecht dat de onderliggende oorzaken van het conflict worden aangepakt: extreme armoede, sociale ongelijkheid, gemarginaliseerde bevolkingsgroepen. De Europese Commissie stelde in augustus 615 000 EUR ter beschikking voor een vredevolle oplossing van het conflict. Tegen deze achtergrond, collega's, is het onwijs moordwapens te leveren aan Nepal. Het is bovendien een duidelijke schending van de gedragscode wapenuitvoer. De Vlaamse groenen zeggen hier klaar en duidelijk dat de voorwaarden voor een levering niet vervuld zijn en dat onze fractie in het Belgisch parlement de minister van Buitenlandse Zaken zal blijven confronteren met de mogelijkheid de geplande levering alsnog op te schorten. In die zin is deze resolutie, collega's, een meer dan duidelijke wenk aan de heer Michel in een slecht dossier, dat met haken en ogen aan elkaar hangt. Geen wapens maar ploegscharen, mijnheer Michel, dat is wat de Nepalezen nodig hebben.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?