Parlementaire tussenkomsten

AA
Schipbreuk van de olietanker

Staes (Verts/ALE). - Mijnheer de Voorzitter, ik spreek hier namens Jan Dhaene, mijn Vlaamse en groene collega die lid is van de transportcommissie. Eerst wil ik mijn en onze solidariteit betuigen met de getroffen bevolking van Galicië.

Dit is een sociaal drama voor hen die leven van de zee en van het toerisme. De omvang van deze economische en ecologische ramp wordt steeds duidelijker. We zien een echte catastrofe gebeuren. De groene kust van Galicië wordt langzaamaan zwart. Met ieder uur neemt de verontwaardiging toe. Iedereen stelt zich de vraag: hoe is zoiets nog mogelijk na al die vorige rampen? De ramp met de Erica ligt nog vers in ons geheugen en de ramp met de Amoco Cadiz in 1978 heeft bij velen van mijn generatie het milieubewustzijn wakker gemaakt. Ramp na ramp worden we geconfronteerd met de vreselijke gevolgen van onachtzaamheid.

Het is een schande dat het agentschap voor maritieme veiligheid pas in de loop van volgend jaar in werking zal treden. Het is een schande dat de controle in de havens maar mondjesmaat gebeurt en dan nog veelal op een bedenkelijke manier. Het is een schande dat er nog enkelwandige wrakken ronddobberen op zee en dat ze routes nemen langs kwetsbare gebieden. Er is iets fundamenteel mis met onze transportsector. Ik citeer oud-directeur Rijnigerd van de bergingsfirma Smit uit Rotterdam: "een lading olie zo goedkoop mogelijk proberen te vervoeren van Letland naar Gibraltar in een oude en slecht onderhouden tanker, dat is vragen om moeilijkheden".

Er zitten dus rotte appels in het vak en die moeten eruit. Het zijn haaien die door de mazen van het net glippen. Maar we moeten toegeven, het net om ze te vangen moet nog gespannen worden. We steunen als groenen meer vervoer over water, maar die snelwegen op de zee mogen niet openstaan voor cowboys en milieucriminelen. We pleiten voor minder transport, voor minder gebruik van fossiele brandstoffen en voor een meer en grotere volwaardige ecologische Unie.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?