Parlementaire tussenkomsten

AA
Routekaart voor duurzame energie in Europa

Stemverklaring - Het rapport over de routekaart voor hernieuwbare energie is een knap werkstuk. Het geeft duidelijk aan dat de komende jaren cruciaal zijn en dat een wetgevend kader onder de medebeslissingsprocedure noodzakelijk is om het huidige aandeel van 7% hernieuwbare energie in de energiemix op te trekken naar 20 procent in 2020. Terecht benadrukt het verslag het enorme potentieel van windenergie op zee: een mogelijk aandeel van 15 % van de totale EU-energievraag tegen 2020 waarbij 368.000 jobs gecreëerd kunnen worden. Terecht worden de nodige vraagtekens geplaatst bij de ontwikkeling van biobrandstoffen, zeker wat de noodzaak betreft tot duurzame productiewijze en het billijke evenwicht tussen voedsel- en energieproductie. De Groenen hadden het graag wat scherper geformuleerd en vragen dan ook een serieuze analyse van de gevolgen van biobrandstoffen voor het klimaat, het milieu, sociale structuur en een zekere voedselvoorziening. Jammer dat in het ontwerp de doelstelling voor biobrandstoffen ongenuanceerd op 10 procent blijft. Ander minpunt in het ontwerprapport is overweging E waarbij de nucleaire lobby kernenergie voorstelt als een "overbruggingstechnologie". De groenen zijn het daarmee oneens en dienden daarom amendement 2 in. Globaal gezien is dit een goed rapport dat onze steun verdient.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?