Parlementaire tussenkomsten

AA
Resultaten top EU-Rusland

Voorzitter, collega's, vier zaken: eerst Kaliningrad. Ik geloof dat er de voorbije maanden ongelofelijke inspanningen ter zake zijn geleverd. Er waren bijeenkomsten van de Commissie en de Raad met Rogosin, de presidentiële gezant, en met minister Rasov. Dit werd op initiatief van onze voorzitter, Pat Cox, ook parlementair begeleid in twee vergaderingen met de Poolse, de Litouwse en de Russische collega's. Ik geloof dat wij hierover tevreden kunnen zijn en mijn fractie is tevreden met het behaalde resultaat.

Twee, Tsjetsjenië. Ja, de gebeurtenissen in het Dubrovska-theater moeten natuurlijk veroordeeld worden, dat is duidelijk, en ik heb dat als voorzitter van de Rusland-delegatie ook direct gemeld aan mijn collega Loekin. We kunnen dat veroordelen en we willen natuurlijk ook uitleg over het gas dat daar gebruikt is, over de omstandigheden waarin daar is opgetreden en over hoe de ordestrijdkrachten zijn opgetreden. Ik geloof dat daarover toch nog enige duidelijkheid moet worden verstrekt. We stellen ook vast dat er sprake is van een hardere houding van de Russen met betrekking tot Tsjetsjenië. Nochtans heeft het Europees Parlement in dit debat de jongste maanden het voortouw genomen. Wij hebben gezegd: wij zijn voor onderhandelingen, wij zijn voor gesprekken, want een militaire oplossing biedt geen resultaat. Ik stel vast dat onze Russische vrienden, president Poetin niet in het minst, nu een zeer strakke houding innemen en sinds 11 september de hele strijd in Tsjetsjenië in het teken zetten van de strijd tegen het internationale terrorisme. Ik geloof dat dat een aberratie is. Alleen onderhandelen, alleen het voeren van gesprekken, ook met de mensen rond Mascadov, zal leiden tot een echte oplossing.

Ten derde wil ik hier mijn bezorgdheid uiten over de algemene toestand van de mensenrechten in Tsjetsjenië. Er is onlangs nog een rapport van Amnesty International verschenen over de persvrijheid, over de religieuze onvrijheid en over de algemene mensenrechtensituatie in Rusland. Ik geloof dat we daar aandacht aan moeten besteden.

Ten slotte, collega's, vraag ik uw aandacht voor een milieuprobleem. Mijn delegatie was begin oktober op bezoek in Moermansk. Wij hebben daar de nucleaire erfenis van de Sovjet-Unie bestudeerd. Alle mensen ter plaatse en alle autoriteiten ter plaatse vragen om een multilateraal nucleair leefmilieuprogramma. Ik zou de Commissie en de Raad heel duidelijk willen vragen hoe het staat met de onderhandelingen over dat verdrag? Het is absoluut noodzakelijk dat dat er komt, anders kan niemand de verantwoordelijkheid nemen voor het op een nette manier opruimen van de nucleaire erfenis van de Sovjet-Unie. Graag geef ik die vraag aan u door mijnheer de Commissaris en aan u mijnheer de minister, waarvoor mijn hartelijke dank.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?