Parlementaire tussenkomsten

AA
Regeling vragenuurtje

Staes: "Voorzitter, het is deze keer een echte motie van orde. Ik bedoel daarmee dat sommige parlementsleden - en ik doe dat ook wel eens - van die mogelijkheid misbruik maken, maar dit is een echte motie van orde. Ik ben een trouwe klant van het vragenuur. Ik bereid mijn vragen dus voor. Ik wist dat de heer Kinnock er zou zijn en ik heb dus een heel specifieke vraag aan de heer Kinnock gesteld. Dat is vraag nummer 18, over het taalgebruik in de Europese instellingen. Die wordt door de diensten van het Parlement opgenomen in het derde deel, de tweede vraag in het derde deel, hoewel het een expliciete vraag was aan de heer Kinnock. Ik begrijp dit niet. Ik zal nu alleen maar een schriftelijk antwoord krijgen, terwijl ik misschien wel aanvullende vragen had willen stellen aan de heer Kinnock. Kunt u mij verklaren hoe de procedure hier is verlopen en hoe het komt dat een vraag aan de heer Kinnock toch in het derde deel terechtkomt?"

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?