Parlementaire tussenkomsten

AA
Reclame en sponsoring voor tabaksproducten

Staes (Verts/ALE). - Voorzitter, Jules Maaten is terecht ingegaan op de inhoud van het debat. In dit verband vind ik het jammer dat zijn verslag vandaag niet samen met dat van Medina Ortega wordt behandeld. Ik denk dat het de spankracht van het debat zeker had aangescherpt.

Tabak doodt, daar wees collega Tsatsos op. 548.000 doden per jaar in Europa, dat is er één per minuut. Collega Maaten zei terecht dat een tabaksreclameverbod werkt en gewettigd is. Mag ik daar enkele voorbeelden aan toevoegen? In Noorwegen geldt sinds '75 een reclameverbod, resultaat: min 31% consumptie, Finland sinds '78: min 34% consumptie, Nieuw-Zeeland sinds '90: min 33% consumptie. We moeten ook terecht de anomalie aanklagen dat we enerzijds jaarlijks 1 miljard EUR subsidie toespelen aan de tabakstelers en dat we het anderzijds moeizaam klaarspelen om tot een allesomvattende strategie te komen om het tabaksgebruik te beperken.

Ten slotte, collega's, wil ik ook aandacht vragen voor de band tabakslobby-politici. Ik vraag u de mede door mij ondertekende amendementen van mevrouw Stihler en anderen, waarin wordt opgeroepen tot invoering van het systeem van registratie van donaties van de tabaksindustrie aan politieke partijen en politici, te steunen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?