Parlementaire tussenkomsten

AA
Procedure voor toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus in de lidstaten (Stemverklaring)

Ik kwam talloze malen in contact met vluchtelingen uit Kosovo, Tsetsjenië, Afghanistan, Nepal, Rusland, Oezbekistan en Kazachstan. Ik besef dus dat deze sukkelaars niet voor hun plezier naar ons continent komen. Achter ieder ouderpaar en ieder kind zit een eigen verhaal. Een verhaal van wanhoop en angst. Deze ontwerprichtlijn is verontrustend en het ultieme bewijs dat de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie hun eigen spelletjes spelen en geen overleg willen plegen met het Europees Parlement. Ze sloten een (slecht) politiek akkoord af zonder raadpleging van het EP. Dit gaat in tegen de geest van de Verdragen. Ik steun dan ook amendement 182 waarbij het EP zich het recht voorbehoudt een zaak bij het Hof van Justitie aanhangig te maken om de wettigheid van het voorstel en de verenigbaarheid ervan met de fundamentele grondrechten te toetsen. Ik ondersteun ook alle amendementen die het begrip "veilig derde land" uit het voorstel willen schrappen. Deze notie is onacceptabel, schuift de eigen verantwoordelijkheid van de lidstaten af op derde landen en leidt onvermijdelijk tot willekeur en politiek gekonkel. Wie bepaalt overigens of een land (super)veilig is? Is Afghanistan veilig na de oorlog? Zijn Kazachstan en Oezbekistan -twee landen die kraken onder een totalitair bewind- veilige landen? Sommigen in België menen van wel.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?