Parlementaire tussenkomsten

AA
Mogelijke aanpak jeugdwerkloosheid - stemverklaring

Het Europees Parlement doet vandaag een dringend beroep op de Europese ministers van Sociale zaken en Werkgelegenheid om het leer-werkgarantieplan voor jongeren uit te voeren. De Europese Commissie en de EU-landen moeten duidelijkheid geven over de financiering van het plan. Zonder extra middelen en solidariteit tussen de lidstaten zal het plan slechts een loze belofte aan werkloze jongeren worden.

Als we niet bereid zijn de landen waar meer dan de helft van de jongeren werkloos is financiële ruimte te geven om de jongeren weer aan werk of een opleiding te helpen, is het jeugdgarantieplan een wassen neus. Het EP wil daarom van de Commissie weten hoe ze landen waarvan de financiële duimschroeven zijn aangedraaid, gaat helpen om het jeugdgarantieplan in te voeren.

Bijna een kwart van de Europese jongeren is werkloos. Dit dreigt een structureel probleem te worden, omdat deze jongeren op langere termijn de aansluiting met de arbeidsmarkt verliezen. Jeugdwerkloosheid vergroot de kans op werkloosheid in de toekomst en op permanente sociale uitsluiting.

De goedgekeurde tekst stoelt op het verslag van mijn groene collega Turunen dat in 2010 werd aangenomen. In februari spreken de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zich uit over het jeugdgarantieplan.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?