Parlementaire tussenkomsten

AA
Moederschapsverlof

Bart Staes (Verts/ALE ), schriftelijk. ‒ Ik ben heel blij dat het EP vandaag besliste de Commissie op te roepen de herziening van het voorstel rond moederschapsverlof niet terug te trekken. Het betreft de veiligheid en gezondheid van zwangere vrouwen op het werk.

De oude moederschapsrichtlijn dateert van 1992 en weerspiegelt de huidige maatschappelijke realiteit niet meer. Het Parlement nam daarover reeds in 2010 een duidelijke positie in. 

De mogelijke terugtrekking van deze cruciale hervorming zou een slag in het gezicht zijn van moeders en vaders, wiens gezondheid en welzijn versterkt zou worden door de voorstellen. De Europese regels zouden namelijk opgetrokken worden tot op het niveau van de aanbevelingen van de Internationale Arbeidsorganisatie. Het EP stemde in met een verhoging van gegarandeerd moederschapsverlof van 14 naar 20 weken met behoud van volledige wedde, en voor verplicht recht op vaderschapsverlof voor vaders.

Indien Vicevoorzitter Timmermans met "better regulation" paal en perk wil stellen aan veiligheids- en gezondheidsnormen op het werk voor zwangere vrouwen, dan zal hij eerst langs onze groene fractie moeten passeren. Ik zal me met hand en tand verzetten. Als de Commissie de richtlijn toch zou terugtrekken, onderzoek ik de mogelijkheid om deze beslissing aan te vechten voor het Europees Hof van Justitie.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?