AA
Regelgeving bodyscanners sluit `naaktscans´ niet uit

De Europese Commissie werkt op dit moment aan de uitwerking van wetgeving over bodyscanners. GroenLinks Europarlementariër-Judith Sargentini vindt dat de Commissie onvoldoende rekening houdt met de rechten van passagiers en vroeg daarom een debat aan met de Commissie.

De eisen van het Europarlement zijn onvoldoende meegenomen in de voorstellen van de Commissie. "De Commissie laat de mogelijkheid open om beveiligers naar de zogenaamde ´naaktscans´ te laten kijken, voordat het beeld wordt omgezet in een schematisch poppetje." Volgens Sargentini wil de Commissie hiermee aan bedrijven en luchthavens tegemoet komen die nog niet over de nieuwste technologie beschikken. "Dit is de wereld op z´n kop. De industrie moet zich aanpassen aan de geldende privacyregels, en niet andersom, zoals nu gebeurt."

Het Europees Parlement wordt buiten de besluitvorming over de bodyscanners gehouden. Onterecht, zegt Sargentini: "Deze wetgeving is geen simpele technische of procedurele kwestie die een aantal ambtenaren kunnen uitvoeren. Het raakt aan de fundamentele rechten van passagiers, zoals het recht op privacy."

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?