AA
Nationale parlementen tekenen bezwaar aan tegen inperking stakingsrecht

Een derde van de nationale parlementen van de Europese Unie maken bezwaar tegen het voorstel van de Europese Commissie om het stakingsrecht in te perken. Europese Groene partijen hebben zich in verschillende landen sterk gemaakt om het voorstel aangepast te krijgen.

Het zogenaamde Monti-II-voorstel van de Europese Commissie zou werknemers moeten beschermen tegen bedrijven die met slechte arbeidsvoorwaarden concurreren op de vrije Europese binnenmarkt. Maar in plaats daarvan stelt de Europese Commissie het recht van werknemers om tegen misbruik in actie te komen op gelijke voet met de vrijheid van bedrijven om zich overal te vestigen. Dat ondermijnt het stakingsrecht. Dit voorstel sloeg de plank dus volledig mis en het is nu terecht terugverwezen naar de tekentafel.

Het is de eerste keer dat er voldoende nationale parlementen bezwaar maken in de zogenaamde gele-kaart-procedure. De Europese Commissie is nu verplicht om te reageren op het bezwaar en zonodig een aangepast voorstel te doen.

Dit is een helder signaal dat de Europese Commissie met een nieuw voorstel moet komen dat werknemers écht beschermt tegen bedrijven die misbruik maken van gaten in de Europese regels om loonkosten te drukken. De Europese vrije markt kan alleen succesvol zijn als de rechten van werknemers keihard gegarandeerd worden.

Ook de federale kamer tekende gisteren op voorspraak van Groen en Ecolo bezwaar aan tegen het voorstel. De Groenen roepen de Europese Commissie nu op om snel met een beter voorstel te komen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?