AA
Groenen willen snel meer vrouwen in top bedrijfsleven

BERICHT VAN GROENLINKS

In een open brief aan de voorzitter van de Europese Commissie Barroso en de vice-voorzitter Reding dringt de Groene fractie in het Europees Parlement er op aan om het voorstel voor quota voor het aantal vrouwen in raden van toezicht zo snel mogelijk openbaar te maken. Een aantal landen, waaronder Nederland, probeert het wetsvoorstel te blokkeren nog voordat het gepubliceerd is. De Groene fractie roept de Europese Commissie op om het wetsvoorstel voor te leggen aan het Europees Parlement en de ministers, zoals dat hoort in een democratisch besluitvormingsproces.

GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen, woordvoerder vrouwenemancipatie van de Groene fractie: "De Europese Commissie moet zich niet onder druk laten zetten door een aantal EU-lidstaten die de discussie over de scheve verhoudingen in de top van het bedrijfsleven blijkbaar niet aandurven. Het aantal vrouwen in raden van bestuur en raden van toezicht is nog steeds bedroevend laag. Het Europees Parlement heeft al herhaaldelijk om maatregelen gevraagd die verder gaan dan mooie voornemens van bedrijven zelf. Het is tijd voor een open debat over bindende maatregelen."

Slechts veertien procent van de top van Europese bedrijven bestaat uit vrouwen. Wanneer je weet dat in 2010 meer dan de helft van de universiteitsdiploma´s in de EU aan vrouwen uitgereikt werden, dan is duidelijk dat dat niet ligt aan opleidingsniveau. Cornelissen stelt dat het old-boys-network debet is aan het beperkt aantal vrouwen aan de top. Cornelissen: "De tijd van mooie woorden en goede voornemens is voorbij. Bedrijven hebben lang genoeg de tijd gekregen om iets aan de scheve verhouding in de bestuurskamer te doen, maar zijn daar niet toe in staat gebleken. Het nut van bindende quota heeft zich in een aantal landen al bewezen. Het is prima haalbaar om 40% vrouwen in de top te hebben per 2020."

In verschillende landen lobbyen werkgeversorganisaties zoals VNO-NCW tegen vrouwenquota. Op deze wijze slagen zij er in om de emancipatie in de bestuurskamers tegen te gaan. Een gang van zaken die volgens Cornelissen aangepakt moet worden. "In de landen die wel kozen voor quota leidde dit breekijzer tot goede resultaten: het kwam de gehele participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt ten goede. Het is tijd dat Europees het streven naar gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de praktijk gebracht wordt."

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?