AA
Korte vaart: de Commissie zendt met redenen omklede adviezen aan België

Korte vaart: de Commissie zendt met redenen omklede adviezen aan drie lidstaten

De Europese Commissie heeft vandaag met redenen omklede adviezen - de laatste stap vóór een formele klacht bij het Hof van Justitie aan Italië, Portugal en België gezonden wegens niet-naleving van EU-wetgeving inzake formaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit EU-havens. "Het is jammer dat deze richtlijn, waardoor de korte vaart wordt vergemakkelijkt en die brede steun geniet van zowel de lidstaten als de industrie, nog niet volledig ten uitvoer is gelegd", zei Vice-voorzitter, Loyola de Palacio.

De Commissie heeft besloten met redenen omklede adviezen te zenden aan drie lidstaten wegens het niet meedelen van nationale maatregelen voor de tenuitvoerlegging van deze zeer belangrijke harmonisatierichtlijn(1), die van toepassing is op de essentiële meldingsformaliteiten, onder meer met betrekking tot het schip, de scheepsvoorraden, de bezittingen van de bemanning en de bemanning zelf.

Bij deze richtlijn wordt de vroegere massa van zowat 50 verschillende formulieren die werden gebruikt voor schepen welke aankomen in en/of vertrekken uit havens in de Europese Unie, vervangen door 5 standaardformulieren die overeenkomen met de door de Internationale Maritieme Organisatie aanbevolen Facilitation Forms.

De lidstaten dienden de vereiste wetgeving goed te keuren vóór 9 september 2003. Italië en Portugal hebben de Commissie niet geïnformeerd over maatregelen ter omzetting van de richtlijn in nationale wetgeving, terwijl België de Commissie in kennis heeft gesteld van een gedeeltelijke omzetting van de richtlijn. Het desbetreffende, met redenen omklede advies heeft dan ook slechts betrekking op dat deel van de omzetting dat niet is aan de Commissie meegedeeld.

(1)Richtlijn 2002/6/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten van de Gemeenschap (PB L 67 van 9.3.2002).GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?