AA
Groeiende steun EU-beleid in toetredingslanden

De toegenomen steun voor het EU-beleid blijkt uit de meest recente Eurobarometer-enquête, die vandaag wordt gepubliceerd. Deze enquête is de laatste van een reeks enquêtes die werden uitgevoerd in de tien landen die in mei 2004 tot de EU zullen toetreden alsmede in Roemenië, Bulgarije en Turkije. Hierbij werd gepeild naar de houding van de burgers tegenover een aantal kwesties in verband met de EU en haar beleid en naar hun eigen levensstijl en perspectieven. Tussen 16 juni en 18 juli werden 12 126 mensen in de dertien landen ondervraagd. Uit de resultaten blijkt dat de steun voor de toetreding tot de EU, de deelneming aan de euro en een gemeenschappelijk Europees buitenlands en defensiebeleid blijft groeien.

De belangrijkste resultaten zijn:

* Volgens de burgers dient de EU zich in de eerste plaats bezig te houden met de bestrijding van werkloosheid, armoede, terrorisme en georganiseerde misdaad alsmede met het behoud van de vrede en veiligheid in Europa.

* De steun voor de uitbreiding neemt nog steeds toe; in de landen die volgend jaar toetreden bedraagt de steun gemiddeld 79%, d.i. een stijging met 4 procentpunten sinds de lente; in de 13 landen is de steun gemiddeld gestegen van 72% naar 78%.

* De steun voor deelneming aan de euro is in de toetredende landen gestegen tot gemiddeld 72%, 3 punten meer dan in de lente.

* Gemiddeld 74% van de ondervraagden in de toetredende landen steunt een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid. De steun voor een Europese minister van Buitenlandse Zaken bedraagt in de toetredende landen gemiddeld 70%, 9 punten meer dan in de lente.

* De steun voor een gemeenschappelijk defensiebeleid bedraagt in de landen die volgend jaar toetreden gemiddeld 84%, 4 punten meer dan in de lente. 80% van de ondervraagden in de toetredende staten is voorstander van een snelle militaire interventiemacht op EU-niveau. Steeds meer mensen zijn van mening dat beslissingen over de Europese defensie door de EU moeten worden genomen en niet door individuele regeringen of de NAVO.

* Uit de enquête blijkt ook groeiende steun voor een gemeenschappelijk Europees asielbeleid, een EU-zetel in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en een zelfstandig van de VS onafhankelijk buitenlands beleid van de EU.

* Burgers in de toetredende landen en de kandidaat-lidstaten gaan er steeds meer van uit dat de EU binnen 5 jaar een belangrijker rol in hun leven zal spelen, en twee derde zou een dergelijke ontwikkeling ook toejuichen.

* De houding tegenover de VS is hartelijker dan tijdens de oorlog in Irak. Volgens de ondervraagden spelen de VS een positieve rol bij de bestrijding van het terrorisme en de groei van de wereldeconomie. De burgers zijn minder duidelijk over de bijdrage van de VS aan de wereldvrede, de bestrijding van de armoede en de bescherming van het milieu.

* De rol van de Europese Unie op deze vijf gebieden wordt veel positiever ingeschat dan die van de VS en deze positieve inschatting is in de loop van het jaar gestaag gestegen.

* Een meerderheid van de ondervraagden steunt een gemeenschappelijke Europese besluitvorming op gebieden zoals onderzoek, regionale steun, bestrijding van terrorisme en georganiseerde misdaad. Er is evenwel minder enthousiasme voor een gemeenschappelijke besluitvorming op gebieden zoals cultuur, justitie, immigratie en politiezaken.

Het volledige verslag (Engels)

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?