AA
Europese Commissie organiseert een open raadpleging over het belang van nanotechnologie

De Commissie organiseert een open raadpleging over het belang van nanotechnologie voor Europa

De Commissie organiseert een uitgebreide raadpleging over haar Mededeling "Naar een Europese strategie voor nanotechnologie", waarin zij een geïntegreerde en verantwoorde benadering voor de ontwikkeling van nanowetenschappen en nanotechnologieën in Europa voorstelt. Alle geïnteresseerden worden aangespoord om aan deze raadpleging deel te nemen door vóór 30 september 2004 schriftelijk contact op te nemen met de Commissie (rtd-nano-strategy@cec.eu.int) of door het on-linevragenformulier in te vullen (http://www.nanoforum.org). Deze raadpleging helpt vorm te geven aan de toekomstige initiatieven op het vlak van nanotechnologie in Europa, zonder de wereldwijde toepassingen en implicaties uit het oog te verliezen. Nanotechnologie kan de deur openen naar een nieuwe industriële revolutie.

"Europa moet voortbouwen op de solide kennisbasis die het heeft opgebouwd via onderzoek naar nanowetenschappen en nanotechnologieën. Deze kennis moet worden omgezet in commercieel levensvatbare producten en diensten. Europa moet tegelijk ook een proactieve rol spelen om te garanderen dat deze technologieën op veilige en verantwoorde wijze worden ontwikkeld en gebruikt, ook op wereldschaal", verklaarde Philippe Busquin, het lid van de Europese Commissie dat bevoegd is voor onderzoek. "Het is belangrijk dat de standpunten van alle belanghebbenden worden verzameld om doeltreffende toekomstige initiatieven op Europees niveau te helpen voorbereiden".

Wat is nanotechnologie?

Nanotechnologie is een nieuwe benadering van onderzoek en ontwikkeling die gericht is op de beheersing van de fundamentele structuur en het gedrag van materie op atomair en moleculair niveau. Toepassingen van deze technologie doen hun intrede op diverse gebieden, zoals gezondheidszorg, informatietechnologieën, materiaalwetenschappen, productie, instrumentatie, energie, veiligheid en ruimtevaart. Nanotechnologie biedt zeer veel mogelijkheden om onze levenskwaliteit en het concurrentievermogen van de Europese industrie te verbeteren en om duurzame ontwikkeling tot stand te brengen.

Nanotechnologie verovert een plaats op de agenda

Sinds de publicatie van de mededeling van de Commissie staat nanotechnologie hoog op de politieke agenda. De besprekingen in de Raad begonnen al onder het Iers voorzitterschap, duren voort onder het Nederlands voorzitterschap en zullen later dit jaar worden afgerond. Vervolgens zal een actieplan worden opgesteld.

De mededeling is meer dan 5 000 keer gedownload van de website van de Commissie (http://www.cordis.lu/nanotechnology). Het is dan ook van cruciaal belang de opinie van een breed scala aan belanghebbenden en geïnteresseerden in te winnen.

Hoe kunt u deelnemen?
U kunt uw mening geven via een speciaal daartoe opgerichte mailbox
(rtd-nano-strategy@cec.eu.int). Op het thematische netwerk "Nanoforum" (http://www.nanoforum.org), dat gefinancierd wordt door de Europese Unie, is een gestructureerde online-vragenlijst gepubliceerd over een breed gamma aan thema's die verband houden met de Mededeling. Het invullen van de vragenlijst vergt ongeveer 15 minuten. Op basis van de resultaten zal een gratis downloadbaar verslag worden opgesteld en gepubliceerd.

Nanoforum

Nanoforum is een thematisch netwerk dat door de Europese Unie wordt gefinancierd en dat tot doel heeft bekendheid te geven aan de activiteiten op het vlak van nanotechnologie in Europa en deze activiteiten op een hoger niveau te tillen. Nanoforum verstrekt uitgebreide informatie, organiseert diverse initiatieven en voert studies uit. Onder meer het VDI Technologiezentrum (DE), CEA-LETI (FR), CMP Cientifica (ES), Nordic Nanotech (DK) en Malsch TechnoValuation (NL) maken deel uit van Nanoforum, dat gecoördineerd wordt door het Institute of Nanotechnology (VK).

Nadere informatie vindt u op de volgende websites:

http://www.cordis.lu/nanotechnology

http://www.nanoforum.org


GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?