AA
Europese Commissie: Laatste stand van zaken van de vogelpest in Nederland en België

Het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid kwam vandaag bijeen om de situatie van de vogelpest in Nederland en België opnieuw te bespreken. De meeste bestaande maatregelen om de ziekte in te dammen en uit te roeien zijn tot 12 mei verlengd. Tijdens de vergadering van het Comité werd ook informatie uitgewisseld over het volksgezondheidsaspect van deze epidemie.

Nederland

Sinds het begin van de uitbraak van vogelpest in Nederland op 28 februari zijn besmettingen vastgesteld in 233 bedrijven en bestaan er ernstige vermoedens van besmetting in 23 andere bedrijven. In totaal zijn ongeveer 18 miljoen stuks pluimvee in bijna 1000 bedrijven geruimd.

Het Comité keurde vandaag een voorstel van de Commissie goed om de bestaande bestrijdingsmaatregelen te verlengen tot 12 mei. Levend pluimvee, broedeieren en verse, onbewerkte mest en strooisel mogen niet naar andere lidstaten of derde landen worden uitgevoerd en op een paar uitzonderingen na mogen binnen Nederland geen levend pluimvee en broedeieren worden vervoerd. Nederland dient er ook voor te zorgen dat alle pluimvee zo spoedig mogelijk wordt geruimd in de bufferzones rond de besmette bedrijven.

Naast die maatregelen zullen varkens in de besmette bedrijven op het virus worden getest en zullen vervoersbeperkingen voor varkens worden ingesteld als zij positief testen. Nederland kan ook beslissen om voor het virus vatbare vogels in dierentuinen in te enten.

België

Vorige week, op 15 april, breidde de epidemie van vogelpest zich uit tot Belgisch Limburg. Totnogtoe zijn drie besmettingen vastgesteld en wordt onderzoek verricht in twee verdachte bedrijven.

De maatregelen die de Commissie reeds op 16 april (zie IP/03/552) had genomen en vergelijkbaar zijn met die in Nederland, werden door het Comité verlengd tot 12 mei. Bovendien moet België zo spoedig mogelijk zorgen voor de preventieve ruiming van pluimveebedrijven in het toezichtsgebied om een bufferzone te creëren. Daarnaast zullen varkens in besmette bedrijven worden getest. België kan ook beslissen om voor het virus vatbare vogels in dierentuinen in te enten.

Volksgezondheidsaspecten

Van vogels afkomstige griepvirussen treffen slechts zelden andere dieren of mensen. De ziekte die van vogels afkomstige virusstammen bij mensen teweegbrengt, is meestal niet ernstig (bindvliesontsteking, bepaalde ademhalingsproblemen).

Veeartsen en bij de ruiming betrokkenen werknemers, pluimveehouders en hun gezinnen, die rechtstreeks in aanraking komen met het besmette pluimvee kregen van de Nederlandse en Belgische autoriteiten dan ook het advies om beschermingsmaatregelen te nemen. Zij moeten beschermende kledij en een veiligheidsbril dragen, tegen griep gevaccineerd worden en een preventieve behandeling met antivirale geneesmiddelen ondergaan.

In totaal zijn in Nederland 82 gevallen van bindvliesontsteking gerapporteerd en één in België. Op 17 april overleed een Nederlandse veearts aan een griepachtige ziekte en een dubbele longontsteking. Uit de autopsie hebben de Nederlandse autoriteiten geconcludeerd dat zijn dood rechtstreeks verband hield met het vogelpestvirus. Het bleek echter dat de veearts de antivirale geneesmiddelen niet had ingenomen.

Vogelpest vormt momenteel echter geen gevaar voor de volksgezondheid. Bovendien moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt met het Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), dat door een ander virus wordt veroorzaakt (wellicht een coronavirus).

De Commissie en de lidstaten hebben er bij de Nederlandse en Belgische autoriteiten op aangedrongen dat zij alle noodzakelijk beschermingsmaatregelen nemen om griepinfecties te vermijden bij werknemers en andere personen die risico lopen, waaronder het gebruik van beschermende kledij, handschoenen en brillen, vaccinatie en een preventieve behandeling met antivirale middelen.


GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?