AA
EU-onderzoek biedt nieuwe kansen voor KMO's in het uitgebreide Europa

EU-onderzoek biedt nieuwe kansen voor KMO's in het uitgebreide Europa

Kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) vormen de overgrote meerderheid van de bedrijven in Europa en kunnen, op voorwaarde dat zij meer O&O-gericht en innovatiever worden, een cruciale rol spelen bij de versterking van het concurrentievermogen van de uitgebreide Europese Unie. Op een bijeenkomst in Estland heeft de Europese Commissie vandaag de schijnwerpers gericht op de nieuwe kansen die het zesde EU-kaderprogramma voor onderzoek (KP6 2002-2006) biedt voor KMO's, zodat die in Oost-Europa hun potentieel ten volle kunnen verwezenlijken. Van de over vier jaar gespreide KP6-begroting van 20 miljard € gaat 2,3 miljard naar KMO's waardoor die toegang krijgen tot financiering, praktisch advies en begeleiding uit de EU-programma's en hun onderzoeksresultaten kunnen omzetten in succesvolle innovaties en commerciële toepassingen. Vertegenwoordigers van de EU en van de regering van Estland en bedrijfsleiders van KMO's uit Estland, Hongarije, Roemenië en de Tsjechische Republiek hebben bij die gelegenheid het woord genomen.

“KMO's vormen de hoeksteen van het concurrentievermogen van de Europese economie en spelen een cruciale rol om tegen 2010 een kenniseconomie van wereldniveau tot stand te brengen", aldus de heer Philippe Busquin, het met het Europese onderzoeksbeleid belaste Commissielid. “In het kader van het KP6 wordt 2,3 miljard € toegekend aan onderzoeksprojecten van KMO's om innovatie te bevorderen en briljante ideeën om te zetten in succesvolle producten. De uitbreiding van de EU houdt in dat KMO's uit de Baltische "tijgerlanden" niet alleen kunnen profiteren van meer open grenzen en van onderzoek in samenwerkingsverband, maar ook hun bijdrage kunnen leveren aan de Europese onderzoeksruimte.”

KMO's zijn de steunpilaar van het Europese concurrentievermogen

KMO's zijn goed voor 66% van de werkgelegenheid in de Europese particuliere sector en voor 50% van alle nieuwe banen. Bijna de helft van de 2 miljoen industriële KMO's in Europa hebben ook innovatieve producten op hun markten geïntroduceerd. Door dankzij KP6 een betere toegang te krijgen tot onderzoek en ontwikkeling (O&O), zakenpartners en deskundige begeleiding kunnen deze ondernemingen sneller groeien en kunnen er meer start-ups worden ondersteund. KP6 is het belangrijkste instrument ter ondersteuning van het door KMO's opgezette onderzoek.

De nieuwe lidstaten benutten nog niet al hun kansen

De uitbreiding van de EU brengt een verandering teweeg van de wijze waarop KMO's zaken doen. De afbraak van hinderpalen voor het vrije verkeer van goederen, diensten, kapitaal en arbeid levert nieuwe marktkansen op en versterkt de concurrentie en markttoegang. Nog slechts 12,7% van de aanvragen voor projecten die in het kader van de eerste KP6-uitnodigingen tot het indienen van voorstellen worden ondersteund, komt echter uit de nieuwe EU-lidstaten, wat aantoont dat de KMO's uit die landen hun nieuwe mogelijkheden nog niet ten volle benutten. In het afgelopen jaar heeft de Europese Commissie 13 miljoen € geïnvesteerd om de deelname van bedoelde landen te bevorderen.

KP6 vergroot het concurrentievermogen van de KMO's

De geïntegreerde projecten van de EG, de specifieke gerichte onderzoeksprojecten en de op KMO's afgestemde onderzoeksprojecten in samenwerkingsverband bieden uitstekende kansen voor het Midden- en Kleinbedrijf. Het stelsel voor onderzoek in samenwerkingsverband (het vroegere CRAFT) maakt het voor KMO's uit verschillende landen die gemeenschappelijke problemen kennen, mogelijk om hun onderzoeksactiviteiten uit te besteden. Gezamenlijk onderzoek maakt het, via associaties en groeperingen van KMO's, mogelijk het concurrentievermogen en de wetenschappelijke kennisbasis van die ondernemingen te versterken. Voor dergelijke regelingen voor gezamenlijk onderzoek of onderzoek in samenwerkingsverband is een begroting van 473 miljoen € uitgetrokken. De Estse high-tech-onderneming Pioneer, die 70% van haar 'rapid tooling'-producten overzee uitvoert, is slechts één voorbeeld van hoe EU-ondersteuning kan bijdragen tot het internationale succes van Baltische KMO's.

KP6-acties voor KMO's in cijfers

Na aanvulling van de begroting naar aanleiding van de toetreding van de nieuwe lidstaten bedraagt de totale KP6-begroting nu 20 miljard € (voordien 17,6 miljard €)
15% van de totale begroting voor de prioritaire thematische gebieden (bestemd voor KMO's) is nu goed voor 1,865 miljard € (was: 1,692 miljard €)
Specifieke activiteiten voor KMO's: 473 miljoen € (was: 430 miljoen €)
Binnen KP6 is nu in het totaal 2,338 miljard € uitgetrokken voor KMO's (was: 2,122 miljard €)
http://sme.cordis.lu/home/index.cfm

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?