AA
Een belofte van een half miljoen jaar: EU-onderzoek geeft nieuwe inzichten in klimaatverandering

Een belofte van een half miljoen jaar: EU-onderzoek geeft nieuwe inzichten in klimaatverandering

Voor het onderzoekproject PROMESS1 (PROfiles across MEditerranean Sedimentary Systems) was 3,6 miljoen euro uitgetrokken, waarvan 2,7 miljoen euro werd bijgedragen door de EU. In het kader van dit project hebben Europese wetenschappers 500.000 jaar oude sedimentskernen uit de bodem van de Middellandse Zee verzameld. Aan de hand van deze monsters kunnen de onderzoekers de klimaatwijzigingen sinds prehistorische tijden reconstrueren, en zo beter begrijpen wat er op dit ogenblik met het klimaat van de aarde aan het gebeuren is. Oceaanboren is van cruciaal belang om klimaatveranderingen te begrijpen, aangezien de sedimenten als het ware de neerslag zijn van vroegere ontwikkelingen. Aan PROMESS1 doen partners mee uit Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

“De resultaten van het PROMESS1-project brengen het Europese onderzoek op gelijke voet met de wereldleiders op het gebied van mariene wetenschappen, de VS en Japan", aldus de Europese Onderzoekcommissaris Philippe Busquin. “Dit onderzoek draagt bij tot een beter inzicht in de toestand van de aarde en draagt bij tot de opstelling van scenario’s waarmee beleidsmakers rekening kunnen houden.”

Veranderingen in de sedimenten op de zeebodem langs dichtbevolkte kusten kunnen een diepgaand effect hebben op die kustgebieden. Bovendien zal een beter inzicht in de vorming van deze sedimenten helpen bij de opsporing en monitoring van gas en olievelden”.

Journalisten worden uitgenodigd voor een bezoek aan boord van het onderzoekschip SRV Bavenit en voor een ontmoeting met het onderzoekteam morgen vrijdag 23 juli om 10.00 uur in de haven van Barcelona.

Herinneringen aan aardveranderingen

Van 24 juni tot 22 juli 2004 heeft een team van Europese wetenschappers deelgenomen aan een boorexpeditie in de Middellandse Zee, vanuit Brindisi (Italië) tot aan Barcelona (Spanje). Het doel van de tocht was, voor de eerste maal, lange (tot 300 meter) sedimentdoorsneden te verzamelen en metingen te doen vanuit twee deltaïsche randen waar de herinnering aan de aardveranderingen van de afgelopen 500.000 jaar bijzonder goed bewaard is gebleven.

Het geïntegreerde oceaanboorprogramma

PROMESS1 is ondersteund met belangrijk technisch advies van het Integrated Ocean Drilling Programme (IODP). Offshore boren is duur en is meestal een zaak van de offshore-olie en gasindustrie. IODP is een uitzondering daarop.

Dit programma heeft tot doel de internationale wetenschappelijke gemeenschap de beschikking te geven over boorplatforms die kunnen boren in extreme omstandigheden wat betreft zeediepte en penetratie van de zeebodem in het kader van onderzoek naar aardveranderingen, aardbevingen en diepe biosfeer. De Europese Unie neemt aan het IODP deel met het ECORD (Europees Consortium voor Oceaanboren) project.

De belofte van PROMESS

PROMESS1 heeft drie hoofddoelstellingen:

Reconstructie van de veranderingen van de zeebodem en het klimaat in de afgelopen 500.000 jaar.
Analyse van het effect van aardveranderingen op de hellingstabiliteit en onderzoek naar helllingprocessen zoals onderzeese afglijdingen.
Inzicht in de afzettingsprocessen van lagen op continentale randen in verband met veranderingen van het zeeniveau, onstabiliteiten en oceanische processen en recente tectonische activiteiten.
Vergelijkend onderzoek van gegevens uit verschillende bronnen zal bijdragen tot een beter begrip van de klimaatveranderingen. De gegevens van PROMESS1 zullen worden vergeleken met de gegevens van het ijskernboren.

http://promess1.wdc-mare.org/

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?