Vrijheid van informatie in Italië en artikel 11 van het EU-Handvest van de grondrechten (Commissie)
Artikel 11 van het EU-Handvest van de grondrechten schrijft het volgende voor: 1. Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen. 2. De vrijheid en de pluriformiteit van de media worden geëerbiedigd. Kan de Commissie mededelen of Italië het EU-Handvest van de grondrechten niet flagrant geschonden heeft door de aanneming van de wet nr. 62 van 7 maart 2001 (Gazzetta Ufficiale nr. 67 van 21 maart 2001) houdende nieuwe regels voor het uitgeversbedrijf en uitgeverijproducten, alsook wijzigingen op wet nr. 416 van 5 augustus 1981?
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Sympathisant, ijveraar, pertinente vraag of melding...?